PRODUKTY
Powrót

Geosiatki

Opis

Geosiatki polipropylenowe dwukierunkowe wytwarzane metodą ekstruzji cechuje wysoka nośność i sprężystość, duża wytrzymałość węzłów i odporność na uszkodzenia mechaniczne. Materiał ten łatwo współpracuje z gruntem i umożliwiają realizację projektów w trudnych warunkach gruntowych.

Geosiatki polipropylenowe dwukierunkowe dają gwarancję znacznego podniesienia nośności podłoża, umożliwiając konsolidację kruszywa i przenoszenie obciążeń zmiennych. Ponadto zapewniają przenoszenie sił rozciągających, które zmniejszają koleiny i odkształcenia od sił ścinających.

Zastosowanie polipropylenowych geosiatek dwukierunkowych  umożliwia zmniejszenie grubości warstwy podbudowy z kruszywa. Geosiatki wyraźnie podnoszą projektowaną żywotność drogi, zmniejszając przy tym koszty budowy, utrzymania i usuwania wystąpienia głębokich kolein czy spękań odbitych.

Dwukierunkowe geosiatki polipropylenowe zastosowane wewnątrz nasypu kolejowego lub drogowego usztywniają go w kierunku poziomym i przenoszą siły rozciągające.

Geosiatki poliestrowe -jedno i dwukierunkowe- przeplatane w węzłach wytwarzane są w postaci płaskiej struktury tkanej z włókien poliestrowych. W procesie technologicznym geosiatki pokrywane są czarną powłoką polimerową PCV, która dodatkowo stabilizuje ich strukturę i  zwiększa odporność na działanie promieni UV.

geosiatkiGeosiatki poliestrowe charakteryzuje wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne, korozję biologiczną i chemiczną oraz wysoka wytrzymałość na rozciąganie i niskie wydłużenie przy zerwaniu. Ich trwałość szacuje się na ponad 120 lat.

Zarówno geosiatki polipropylenowe jak i poliestrowe przeznaczone są do wykorzystywania w budownictwie komunikacyjnym do:
– wzmacniania słabego podłoża nasypów komunikacyjnych i wałów ochronnych,
– budowy dróg tymczasowych, leśnych i technicznych w trudnych warunkach gruntowo-wodnych,
– wzmacniania górnej warstwy podłoża gruntowego nawierzchni drogowych i kolejowych lub dolnych warstw podbudowy podatnej, w celu zmniejszenia zużycia materiałów kamiennych lub wydłużenia okresu eksploatacji nawierzchni,
– budowy zbrojonych nasypów i konstrukcji oporowych,
– stabilizacji osuwisk,
– budowy placów postojowych i parkingów w trudnych warunkach wodno-gruntowych,
– wzmacniania poboczy dróg i skarp.

Do pobrania:

pdfGeosiatki poliestrowe EDILGRID

pdfGeosiatki polipropylenowe TG

geosiatki