Powrót

Polecamy płyty XPS SYNTHOS PRIME G 25

SYNTHOS XPS PRIME

Płyty XPS SYNTHOS PRIME G 25 zapewniają znakomitą i wszechstronną izolację termiczną budynków od podłóg po dach. Co ważne, w procesie produkcji  nie wykorzystuje się szkodliwych freonów i heksabromocyklododekanu, a proces spieniania płyt oparty jest na bazie dwutlenku węgla. 

Więcej…