PRODUKTY

kontakt

Close

Adam Synowiec
Przedstawiciel Handlowy
Telefon: +48  532 515 753
E-mail: adam.synowiec@gunnex.com 

Close

Piotr Marks
Przedstawiciel Handlowy
Telefon: +48 532 515 758
E-mail: piotr.marks@gunnex.com 

Close

Tomasz Wieczorkiewicz
Przedstawiciel Handlowy
Telefon: +48 882 123 624
E-mail:   tomasz.wieczorkiewicz@gunnex.com

Close

Marcin Chrząstek
Przedstawiciel Handlowy
Telefon: +48 882 123 651
E-mail:  marcin.chrzastek@gunnex.com

Close

Adam Kotliński 
Przedstawiciel Handlowy
Telefon: +48 882 123 634
E-mail:  adam.kotlinski@gunnex.com

Close

Oddział Poznań
Kierownik:  Krzysztof Golak
Telefon: +48  532 790 666
E-mail: krzysztof.golak@gunnex.com  

                                   

Close

Grzegorz Kozłowski
Regionalny Kierownik ds Inwestycji
Telefon: +48 509 686 690
E-mail: grzegorz.kozlowski@gunnex.com

Close

Centrala

62-052 Komorniki
ul Żabikowska 88
tel. +48 61 866 76 94
fax. +48 61 810 73 61

Biuro Obsługi Klienta

62-052 Komorniki
ul Żabikowska 88
+48 696 837 666
+48 668 301 249
E-mail: biuro@gunnex.com

Close

Oddział Warszawa:

Nowe Lipiny
ul. Niska 1
05-200 Wołomin
Tel.: +48 882 122 584
E-mail: magazyn.warszawa@gunnex.com

Przedstawiciel handlowy - region warszawski w promieniu do 50 km od stolicy

Konrad Lamprecht
Tel. 532-548-284
konrad.lamprecht@gunnex.com

Close

Sławomir Łempicki
Przedstawiciel Handlowy
Telefon: +48 882 122 578
E-mail: slawomir.lempicki@gunnex.com

Close

Jarosław Braun
Regionalny Kierownik ds Inwestycji
Telefon: +48 509 757 158
E-mail: jaroslaw.braun@gunnex.com

Close

Oddział Warszawa
Maciej Winiarski
Kierownik ds. Techniczno Handlowych
Telefon: +48 696 811 368
E-mail: maciej.winiarski@gunnex.com 

kropka centrala

Centrala

62-052 Komorniki
ul Żabikowska 88
tel. +48 61 866 76 94
fax. +48 61 810 73 61
Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy, KRS 0000214515
REGON: 003301133
NIP 611-010-57-89
Kapitał zakładowy 300 000 zł

Biuro Obsługi Klienta

62-052 Komorniki
ul Żabikowska 88
+48 696 837 666
+48 668 301 249

E-mail: biuro@gunnex.com

Grzegorz Kozłowski
Regionalny Kierownik ds Inwestycji
Telefon: +48 509 686 690
E-mail: grzegorz.kozlowski@gunnex.com

kropka-centrala

Oddział Warszawa:

Nowe Lipiny
ul. Niska 1
05-200 Wołomin
Tel.: +48 882 122 584

E-mail: magazyn.warszawa@gunnex.com

Jarosław Braun
Regionalny Kierownik ds Inwestycji
Telefon: +48 509 757 158
E-mail: jaroslaw.braun@gunnex.com

Pracujemy w godzinach: 8 – 16

 

Oddział Poznań

Kierownik:  Krzysztof Golak
Telefon: +48  532 790 666
E-mail: krzysztof.golak@gunnex.com

Oddział Warszawa

Kierownik: Maciej Winiarski
Telefon: +48 696 811 368
E-mail: maciej.winiarski@gunnex.com

Rejon Warszawski do 50 km od Warszawy

Konrad Lamprecht
Telefon: +48 532 548 284
E-mail: konrad.lamprecht@gunnex.com

Przedstawiciele Handlowi:
Adam Synowiec
Telefon: +48  532 515 753
E-mail: adam.synowiec@gunnex.com
Przedstawiciele Handlowi:
Marcin Chrząstek
Telefon: +48 882 123 651
E-mail:  marcin.chrzastek@gunnex.com
Tomasz Wieczorkiewicz
Telefon: +48 882 123 624
E-mail:  tomasz.wieczorkiewicz@gunnex.com
Adam Kotliński 
Telefon: +48 882 123 634
E-mail:  adam.kotlinski@gunnex.com
Piotr Marks
Telefon: +48 532 515 758
E-mail: piotr.marks@gunnex.com
Sławomir Łempicki
Telefon: +48 882 122 578
E-mail: slawomir.lempicki@gunnex.com